Erikoiskäsitelty kvartsijauhe lietelannan luonnonmukaiseen käsittelyyn

  •  Vähentää hajuhaittoja
  •  Vähentää sekoitustarvetta
  •  Lyhentää sekoitusaikaa
  •  Lisää ravinteiden hyväksikäyttöä

Käyttökohteet

  •  Maatilojen lietesäiliöt, lietelantakanavat ja virtsasäiliöt
  •  Omakotitalojen saostuskaivot

Käyttöohje

  •  Käyttömäärä 1,5 kg 100 lietekuutioon
  •  Annostelu lietekanaviin Esimerkki; lietelannan määrä tilalla on vuodessa 1000 m3. Silttiplussaa käytetään viikoittain 300 g sekoittaen 50-70 litraan vettä, liuos levitetään lietekanaviin esim. kastelukannulla.
  •  Annostelu lietesäiliöihin Lietesäiliöön annostellaan Silttiplussaa 1,5 kg 100 lietekuutiota kohti, hyvin sekoittaen 4-6 viikkoa ennen lietteen levitystä.
  •  Tarkemmat käyttöohjeet pakkauksessa.