Varmista SILTTIplussan toimivuus

  1. Säännöllinen käyttö, annostelu viikoittain.
  2. Aloittaessasi Silttiplussan käytön, mikäli lietekuiluissa/säiliöissä on lietelannan päällä kuiva kerros, riko kuivakerros, lisää Silttiplus ja sekoita hyvin. Silttiplus ei toimi kuivassa lannassa.
  3. Lietekuiluissa tehokkain tulos saavutetaan aloittamalla säännöllinen käyttö tyhjistä lietekuiluista.
  4. Klooripohjaiset pesuaineet heikentävät toimivuutta